Aros Patent AB har avslutat all verksamhet
från och med 15 juni 2020.